HASEGAWA HT-680DS 低電圧検出器 (50V〜600V)

AC: 50V〜600V (50Hz/60Hz)

DC: 50V〜600V

Audio-signaling and light emitting

Metal

Battery: LR44(1.5v) × 2 pcs

  • 良質な取り決め
  • オリジナル保証
  • 宅配便
  • 買い取り簡単化