For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

HINOTEK LCD600 数字显微镜

Thị kính CCD: 0,5X

Vật kính: 07X-4.5X (Phạm vi thu phóng vô cực)

Máy ảnh: 1/3″ 580line

Màn hình hiển thị: HDMI 8inch

Đầu ra tín hiệu: P/N

Khoảng cách làm việc: 100mm

Details

Brochure


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会