Lưu ý quan trọng khi dùng máy đo khoảng cách

expected string or bytes-like object