Mahr 4820022 带固定钳螺纹针规 (426M,7.5mm,1.1mm,UST:16/14/13TPI)

Loại sản phẩm:426M

Ổ lắp ghép:7.5mm

Đường kính (mm):1.1

Mét (mm):1.75

Whitworth (TPI):14

UST (TPI):16 / 14 / 13

Detail

Datasheet:


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化