PCE CT 80-F5N3 Sensor F5N3

Measuring range: Fe: 0 ... 5000 μm / 0 ...196.9 mils

Measuring range: NFe: 0 ... 3000 μm / 0 ... 118.1 mils

Accuracy: ± (2% of Mw + 1 μm / 0.04 mils)

Diameter: 17 mm

Calibration foils: 100 μm / 3.9 mils, 500 μm / 19.7 mils, 1000 μm / 39.4 mils, 2000 μm / 78.7 mils, 4000 μm / 157.5 mils

FE and N Material plates

Application: FN3 sensor for measurements on iron / steel and non-ferrous metals

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化