Súng đo nhiệt độ EXTECH IRT500 thay đổi màu theo nhiệt độ

expected string or bytes-like object